Texelhopper: spannende reis langs feit & fabel

Afgelopen zaterdag zagen Vara Kassakijkers hoe boze Texelaars en de reizigersadviesraad Rocov het nieuwe vervoersplan Texelhopper afslachtten. Uitsmijter: de kritiek van Staatssecretaris Mansveld en de lokale politiek die het vertrouwen lijkt te verliezen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Texel Hopper Soap

 

Laten we eerst samenvatten hoe consumentenprogramma’s als Vara Kassa de items op hoofdlijnen indelen. Er zijn boze, gedupeerde consumenten. Tegenover verkeerd handelende bestuurders, managers en directeuren. Kijkers smullen van gewraakte leiders,  die hakkelend een wiedergutmachungsbloemetje uitreiken aan ontevreden klanten.

Alles draait om uitvergroten van woede.

De Texelhopper is op zaterdag 8 november onderwerp van gesprek in Vara Kassa. Het draait om het uitvergroten van de woede van Texelse busreizigers. Vanuit een Connexxionbus en bij verlaten bushaltes doen ze hun verhaal over het vervoersplan op Texel dat per 14 december ingaat. Een Texelse mevrouw die regelmatig haar vader in Nieuw-Den Helder bezoekt, laat een briefje zien met een rekensom. Bij het ingaan van het nieuwe vervoerssysteem Texelhopper betaalt ze straks 8 in plaats van 4 euro voor een ov-rit naar haar pa. ‘Wáánzin, wie heeft dit plan bedacht?’ Mensen scanderen: Te-xel-hop-per, Te-xel-flop-per!’ En dan is er nog de verantwoordelijke gedeputeerde die niet wil reageren. En de wijfelende wethouder.

Ik zie voor me hoe kijkers, nippend aan hun wijntje tegen hun bankpartners zeggen ‘Wat een idioot plan. Henk, schat, ik ben blij dat ik niet op dat godvergeten Texel woon.’

Wat ik, geen fervent gebruiker van het ov, me afvraag: hoe zit dat vervoersplan nu in elkaar? En waar zijn de voorstanders?

Ik vind een tweet van een vader. Zijn dochters reizen vanuit de Cocksdorp met het de bus.

Schermafbeelding 2014-11-13 om 09.09.48

Twee critici roeren zich.

Schermafbeelding 2014-11-13 om 09.13.06

Schermafbeelding 2014-11-13 om 09.13.41

 

De waarheid achterhalen over de Texelhoppersituatie: lastig.

In het benadrukken van hoe ontzettend veel beter en uitgebreider het nieuwe vervoerssysteem is, vergeten de verantwoordelijken de informatiebehoefte van gebruikers.

Hoe is de situatie nu? Wat verandert er precies? En waarom?

Via de sites van Connexxion en de Texelhopper sprokkel ik de antwoorden bij elkaar. Ik zoek in dienstregelingen, pluis routekaarten van de Texelhopper uit en spel de vraag-antwoordpagina. Op Twitter zwijgt Texelhopper oorverdovend hard.

 

Schermafbeelding 2014-11-13 om 09.10.29

 

 

Hoe is het vervoer nu op Texel nu geregeld?

 • Vanaf de veerhaven van Texel bedienen twee bussen alle dorpen over het eiland.
 • Lijn 28 rijdt van de veerhaven, via ‘hoofddorp’ Den Burg naar De Koog en terug. Elk uur tussen 6.00 en 22.15 uur.
 • Lijn 29 rijdt doordeweeks tussen 7 en 18.00 uur elk uur vanaf de veerhaven langs alle zeven dorpen op het eiland.
 • In het weekend rijden in de vroege ochtend geen bussen, de rest van de verbinding is in het weekend goed.
 • Je kunt reizen met de ov-chipkaart.
 • De provincie subsidieert de prijs die reizigers op Texel voor de bus betalen, met 800.000 per jaar.

Hoeveel reizigers maken hier gebruik van?

 • 300.000 per jaar, waarvan 225.000 via lijn 28 en 75.000 via lijn 29.

Hoe ziet het er volgens de Texelhopper per 14 december uit?

 • Lijn 28 (Veerhaven-Den Burg-De Koog en terug) blijft op Texel rijden zoals hij reed. Belangrijke verandering: de bus gaat mee heen en weer naar Den Helder en rijdt daar ook een route.
 • Lijn 29 gaat  van 11 keer rijden naar 6 keer rijden per dag. Tijd: in de ochtend- en middagspits van scholieren. Geschrapt van de route: de veerhaven en Den Hoorn. Veerhavengangers hebben geen aansluiting op lijn 28.
 • In het weekend rijdt lijn 29 niet.
 • Texelhopperbusjes vangen de gaten op. Deze busjes rijden ook in de avonduren. Na reservering stap je op bij de haltes die er al waren of de 80 haltes die erbij komen.
 • De ov-chipkaart, en ook kortingssregelingen die hiermee samenhangen, maakt plaats voor alleen op Texel geldige kaartjes (ongeacht de afstand, 3 euro per rit).
 • Kaartjes voor lijn 28 en 29 koop je bij de chauffeur, online, het Connexxionloket en verschillende wederverkopers.
 • Studenten met een ov-jaarkaart kunnen gratis reizen in de lijnbussen en krijgen per maand 50 gratis kaartjes voor de Texelhopper.
 • Langere ritten, bijvoorbeeld vanuit De Cocksdorp naar Den Burg, zijn goedkoper met de Texelhopper dan met de ov-chipkaart.
 • Kortere ritten, bijvoorbeeld vanuit De Koog naar Den Burg, worden duurder dan met de ov-chipkaart.
 • De provincie bekostigt dit plan met 1,6 miljoen extra. De subsidie van 800.000 euro op de buskaartjes blijft bestaan.

Wat was het lijstje bezwaren in Kassa?

 • Lijn 29 verdwijnt.
 • De ov-chipkaart op Texel verdwijnt.
 • Iedereen gaat meer betalen.
 • Studenten betalen 6 euro per dag voor Texel-Den Helder-Texel in plaats van 0 euro.
 • De Texelhopper is een belbus en die zijn op veel plekken al geflopt.
 • Gebruikers zijn te laat geïnformeerd.

Uit het Kassa-item haal ik zes onterechte bezwaren

 • Lijn 29 verdwijnt niet.
 • Studenten met ouders die op Texel wonen, reizen gratis op lijn 28 en 29 na inverventie van de gemeente. Ook krijgen ze per maand 50 gratis kaartjes voor de Texelhopperbusjes.
 • De verkrijgbaarheid van kaartjes is als volgt: op de website van Texelhopper lees ik dat de kaartjes voor de lijnen 28 en 29 online, bij Connexxion en bij de chauffeur van lijn 28 en 29 verkrijgbaar zijn. De Texelhopperbusritten, de busjes die de gaten in de lijnbusdienstregeling opvangen, kun je online reserveren en direct betalen. Vaste gebruikers kunnen een pas aanvragen, waarmee ze niet steeds via het omslachtige iDeal hoeven te betalen.
 • Niet iedereen gaat meer betalen door de vaste ritprijs. De lange routes worden goedkoper. De route van De Koog naar Den Burg wordt duurder.
 • De Texelhopper is geen belbus. Provincie en gemeente geven aan: een belbus rijdt een vaste route en maakt gebruik van vrijwillige chauffeurs. De Texelhopper past de route aan op de gebruikers, rijdt met betaalde chauffeurs en wordt aangestuurd door een regiecentrum dat zorgt dat reizigers zo efficiënt mogelijk worden vervoerd.
 • Er wordt nog gelobbyed voor behoud van de ov-chipkaart.
 • Er is één ding terecht: de informatievoorziening is een rommeltje.

Mijn zoektocht brengt me bij de verantwoordelijk wethouder en de grootste politieke tegenstander van het plan.

Eric Hercules is namens de PVDA wethouder op Texel en verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe vervoerssysteem.Ook heb ik Fractievoorzitter Henk Jonker van Texel 2010 vragen gesteld. Henk Jonker is samen met zijn fractiegenoten de grootste criticaster van het plan. Zijn partij stemde vorig jaar als enige tegen invoering van de pilot. De fractievoorzitter is buschauffeur voor Connexxion op Texel en in de kop van Noord-Holland.

Heb je een kater van de Kassa-uitzending?

Eric Hercules: “Nee, geen kater. Ik had niet de illusie dat dit programma aan waarheidsvinding zou doen. Dat is ook niet het doel van het programma. Ik vind het jammer dat niet naar voren is gekomen dat wij nog steeds lobbyen voor behoud van die ov-chipkaart. En dat we blij zijn dat staatssecretaris Mansveld daarin onze medestander is. Over het verwijt dat ik eerder weg ging tijdens bijeenkomsten: de keren dat ik mensen persoonlijk, tijdens bijeenkomsten en commissievergaderingen heb gesproken over het onderwerp, zijn niet meer op twee handen te tellen. Ik moest één keer eerder weg vanwege een commissievergadering.”

Henk Jonker: “Ik was eigenlijk wel tevreden. Ik kreeg de indruk dat de makers het goed hadden voorbereid. Voorafgaand aan de uitzending ben ik een uur telefonisch geïnterviewd.”

Henk, je werkt voor Connexxion. In hoeverre beïnvloedt jouw baan je mening over het plan?

“Ik hoor dat vaker. Dat ik ‘mijn baantje’ als chauffeur op de tocht voel staan en daarom tegen het plan ben. Daarom laat ik, als Texel2010 commissievergaderingen over de Texelhopper bijwoont, een fractiecollega het woord voeren. Mijn chauffeursbaan heeft geen invloed op mijn mening. De pilot op Texel heeft tot gevolg dat ik ook naar Nieuw-Den Helder en Julianadorp ga rijden met de bus. Dat maakt het werk afwisselender. Al ga ik de route van lijn 29 wel missen hoor. Het is een schitterend rondje.”

Waar komt je tegenstand dan vandaan?

Henk: “Als chauffeur weet ik waar nu de gaten vallen in het nieuwe plan. Vooral de mensen die korte ritjes rijden, ik noem als voorbeeld mevrouw Mosk uit de Koog die elke week met de bus naar Den Burg gaat om haar kleinkinderen te ontmoeten. Zij gaat dubbel zoveel betalen voor de reis. De mensen uit Oosterend en De Cocksdorp betalen minder dan dat ze met de ov-chipkaart betalen, dat klopt. Maar uiteindelijk gaat het overgrote deel van de reizigers wel meer betalen. Bijvoorbeeld de dagtoeristen die een bezoek aan Ecomare willen brengen. Als het de gemeente lukt om de ov-chipkaart in ieder geval te handhaven op de lijn 28, is een groot deel van de angel uit het plan.”

Je klinkt een stuk constructiever dan in de Vara Kassauitzending

Henk: “Ja, je weet hoe dat gaat. Ik ben lang geïnterviewd, maar ze pikken toch te meest uitgesproken dingen eruit hè.”

Eric, je vertelt dat je hebt gelobbyed voor behoud van de ov-chipkaart. Waarom heeft dit geen resultaat? De proef gaat over een maand van start.

Eric: “We lobbyen nog steeds. We hebben de Provincie van begin af aan duidelijk gemaakt dat wij de ov-chipkaart willen behouden op Texel. De provincie vindt dat de ritprijs van de Texelhopper niet te combineren is met de tariefopbouw van de ov-chipkaart. Wat ons betreft is deze discussie nog niet afgesloten. Juist het afschaffen van een landelijk ingevoerd systeem maakt het ingewikkeld. We hebben een aantal onderzoekers gevraagd om voor ons argumenten te verzamelen waarmee we de provincie kunnen overtuigen.”

Texelaars denken: de bus rijdt over Texel. Hoe kan de provincie heer en meester zijn over zo’n essentieel punt?

Eric: “Ik heb dat zo vaak uitgelegd. Aan commissies. Tijdens dorpenrondes en informatiebijeenkomsten. De provincie heeft de regie over het openbaar vervoer in Noord-Holland. We hebben samen het plan gemaakt, maar op een aantal punten niet onze zin gekregen. De provincie heeft de wettelijke verantwoordelijkheid.”

Critici noemen het ook een prestigeproject van de provincie.

Eric: “We zijn twee en een half jaar geleden begonnen met de voorbereidingen op deze vervoersproef. De aanleiding was het dreigende schrappen van buslijn 29. Deze pilot met de Texelhopper zorgt ervoor dat er in ieder geval vanaf 14 december nog vervoer is in alle dorpen. Als wij deze samenwerking met de provincie niet waren aangegaan, was lijn 29 voorgoed verdwenen. In Vara Kassa wekt het item door de manier van presenteren de indruk dat de gemeente en de provincie, uit eigenbelang uit het niets een openbaar vervoersplan doorduwen. Ik begrijp niet hoe mensen daarbij komen. Wat voor belang zou ik daarbij hebben?”

Is het niet een beetje flauw om te zeggen: wees blij dat er nog vervoer is?

“Dit is vanaf het begin de situatie geweest. Als we de pilot niet naar ons hadden toegetrokken, dan waren we de invloed op het openbaar vervoer naar 5 van de 7 dorpen op Texel kwijt. Via de pilot kunnen eindelijk grip uitoefenen op de toekomst van het openbaar vervoer.”

Waarom reageerde de gedeputeerde niet in Vara Kassa?

Eric: “Ze heeft eerder vervelende ervaringen met soortgelijke programma’s gehad. Dat is haar eigen keuze. Ik twijfelde eerst ook, maar ben toch gegaan.”

Waarom wordt de 1,6 miljoen van de Texelhopper niet geïnvesteerd in de twee lijnen die er nu zijn?

Eric: “Iedereen die de bus wel eens ziet rijden, weet dat er op veel momenten lege bussen over het eiland rijden. De 1,6 miljoen investeren in deze twee lijnen is geen optie. En geen oplossing voor de lange termijn. Met die 1,6 miljoen moeten we juist verbeteren en niet geld stoppen in iets waarvan we allemaal zien, dat het op de lange termijn onhoudbaar is.”

Openbaar vervoer in plattelandsgemeenten is toch nooit rendabel?

Eric: Dat is waar. Om die reden zijn er in andere gemeentes in Noord-Holland al lijnen geschrapt. Wist je dat er, terwijl wij discussiëren over de Texelhopper in Noord-Holland alweer twee lijnen zijn geschrapt? Wij zijn de enigen die dit met deze pilot in ieder geval kunnen uitstellen of voorkomen.”

Zijn we als deze pilot over twee jaar stopt, alsnog het openbaar vervoer kwijt?

Eric: “Met deze pilot willen we de provincie laten zien dat wij met behulp van een goede regie het openbaar vervoer op het eiland in stand kunnen houden. Om die reden hebben wij gevraagd of we de regiecentrale mogen beheren met lokale vervoerders. Daarmee verzamelen we informatie waarmee we later kunnen zeggen: kijk, zoveel mensen maken gebruik van de pilot.”

Hoe kan het zo zijn dat gebruikers en bedenkers, een maand voor invoering zo lijnrecht tegenover elkaar staan?

Eric: “Dat kan ik niet goed uitleggen. Het project is 2,5 jaar geleden begonnen. Het is verschrikkelijk moeilijk om iedereen op één lijn te krijgen. Ik kan de momenten dat ik mensen heb gehoord, dingen heb uitgelegd en toegesproken tijdens commissievergaderingen en bijeenkomsten niet meer op één hand tellen.”

Mensen zeggen dat het komt door informatie die te laat kwam

Eric: “De communicatie had achteraf beter georganiseerd kunnen worden. Vooral toen de raad in juni de kosten vaststelde. Ja, dat had misschien wel meteen op de Texelhoppersite moeten staan. Het verslag konden mensen wel nalezen via texel.nl.”

Zou je het achteraf bezien anders hebben gedaan?

Ja. Ik had direct duidelijk moeten maken dat als we dit niet met beide handen aanpakken, de lijn 29 verdwijnt en vijf van de zeven dorpen geen openbaar vervoer meer hebben. Maar ik wilde geen donderwolk boven het nieuwe project. Nu denk ik: als ik dat had gezegd, dan was het helder geweest. Of dat ook op de Texelhoppersite had moeten staan, weet ik niet. Daar was het motto: we kijken positief vooruit.
Ook  had ik nare berichten nadrukkelijker de kop in willen drukken. Zo zou ik uit eigen belang handelen. En de ondernemers uit de noordkop die na gesprekken met scholieren meelobbyeden voor de pilot, zouden rijke mensen zijn die vanuit een grote auto beslissen over het lot van mensen die afhankelijk zijn van de bus.

De democratie verandert. Je moet als overheid continu actief communiceren. Aan de andere kant ligt er ook een taak voor de kritische gebruikers die in de uitzending halve waarheden riepen. Je kunt niet kritisch zijn, als je niet echt je hebt verdiept. Natuurlijk heb ik respect voor de constructieve critici. ”

Waar zijn de voorstanders?

“Die zijn er. Die roeren zich ook. Via Twitter bijvoorbeeld. Ze sneeuwen onder door critici die zich actiever roeren.”

Waarom zaten voorstanders niet in de uitzending?

“Dat is een keuze van de redactie.”

De Kassa-uitzending heeft veel losgemaakt. Komt het project in gevaar?

“Nee. Het heeft in ieder geval wel iets goeds voortgebracht. De aandacht van staatssecretaris Mansveld voor het ov-chipkaartprobleem.”

Henk, gaat Texel2010 er alles aan doen om dit plan te laten slagen?

“Wat ik al zei. Als het lukt om de ov-chipkaart op lijn 28 te behouden waardoor de korte ritjes ook betaalbaar blijven, dan is de angel voor een groot deel uit het plan. Ik ben buschauffeur, ik wil dicht bij de mensen staan, ik weet waarover ik praat.”

Wat vindt gedeputeerde Elisabeth Post van de kritiek?

Elisabeth zegt in een provincievergadering van woensdag dat er in de Kassa-uitzending allemaal indianenverhalen te horen waren: “Ik ga daar niet op in.” Ook stelde Post dat reizigersadviesorgaan Rocov “alle gelegenheid” zou hebben gehad om op het plan te reageren. In deze vergadering zijn twee lijnen in Noord-Holland geschrapt

Wat vindt de Vara Kassaredactie van de kritiek op het item?

Redacteur Renee Scholtemeijer weigert, ondanks twee nadrukkelijke verzoeken in te gaan op mijn uitnodiging om gericht antwoord te geven op mijn vragen. Ze zegt: “Wij willen geen welles nietesdiscussie. Wij hebben dit item degelijk voorbereid en talloze mensen gesproken. Hoor- en wederhoor gepleegd, etcetera. Dat is terug te zien. Het belangrijkste is wat er nu verder gaat gebeuren met het project Texelhopper.”

En nu?

Op 19 november is er, mede naar aanleiding van de Kassa-uitzending een extra raadsvergadering over De Texelhopper. Deze is openbaar. Burgers kunnen alleen luisteren. Dat kan vanuit de raadszaal, een livestream via texel.nl en Radio Texel. Ook Provinciale Staten gaan nog eens over de Texelhopper in overleg. De datum daarvan is niet bekend.

Of dit alles leidt tot afblazen van de pilot? Die kans is klein. De kans is wel groot, dat dankzij de bemoeienis van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, de ov-chipkaart op delen van de route het gangbare reisticket blijft.

About Femmy

Op haar achttiende vertrok ze vijftien jaar lang voor studie en werk naar de Randstad. De zee riep haar terug. Het liefst ontdekt ze al interviewend de mooiste verhalen. Ze legt haar ervaringen met mensen en bijzondere gebeurtenissen vast in verhalen, reportages en blogs. Lees de complete bio van Femmy

Reacties

 1. Peter van Zundert says:

  Goed gedaan Femmy!
  Altijd maar weer een communicatie issue. Met een goed communicatieplan met daarin het nog beter betrekken van de reizigers was deze negatieve heisa niet nodig. Er blijven altijd pijn- en verbeterpunten dat is nu eenmaal de weg van verandering.
  Knap van Eric dat hij WEL zijn nek durft uit te steken. Wat mij betreft een Texels visitekaartje.

  Hartelijke groet,
  Peter van Zundert

 2. Hoi Femmy
  Goed stuk leuk om alle feiten op een rij te zien. Hoop ook de de ov op de 28 kan blijven en ben blij te horen dat ze daar zo hun best voor doen.
  Wat mij het meeste zorgen baart mis ik alleen. Hoe denken ze met de hren wachttijden in de zomer om te gaan met de teso. Zit de teso wel op zo’n extra vulling van de boot te wachten als het al zo druk is en ga ke de boot en de trein dan wel halen? Heb jij hier toevallig ook meer informatie over?
  Goetjes Mayke

  • Hi Mayke, deze opmerking hoor ik vaker. Ik heb dat verder niet uitgezocht, maar het lijkt me een goede vraag aan Texelhopper.nl! Wat ik wel van Eric Hercules begreep, is dat hij heel veel vertrouwen heeft in het regiesyteem dat ervoor moet zorgen dat het aanbod van het vervoer goed gaat aansluiten op de vraag. Daarin is, als je naar de totaalbegroting van het project kijkt, relatief fors in geïnvesteerd. Van dat systeem hangt veel af, begreep ik.

 3. verhelderend… dankjewel…

 4. De bus terug naar TESO!

 5. Een goed stukje, goed recherche werk, probeer alleen eens te achterhalen bij de provincie of lijn 29 wel echt had verdwenen als de pilot er niet had geweest. De SP fractie had dit ook al schriftelijk gevraagd bij de provincie.

 6. Sido Overdijk says:

  Fijn dat je alles duidelijk op een rijtje hebt gezet, het is me een stuk duidelijker geworden. Ook over hoe Kassa werkt trouwens.

 7. Hoi Femmy,

  Wat een goed stuk heb je geschreven!! Ik maak zelf wel veel gebruik van de bus, en volg al een tijdje de informatie over de Texelhopper. Ik lees bij jou toch nog nieuwe informatie, fijn dat er nog steeds gewerkt word om het plan te laten slagen. Ook ik had in het begin veel moeite het plan, en de slechte informatie voorziening. Gelukkig zijn er al wel veranderingen doorgevoerd, in eerste instantie zou je geen kaartjes kunnen kopen bij de chauffeur, dus heb ik goede hoop dat er ook naar andere bezwaren geluisterd gaat worden. Ik hoop dat de OV chipkaart kan blijven, voor mij word t met twee kinderen echt wel duurder. Groetjes Miriam

 8. p.van wanrooij says:

  Op zich een goede samenvatting met info die helaas weer niet breed gedeeld wordt. Toch ook hier weer minpuntje tussen de regels, landelijke OV kortingen voor studenten ( niet texel gebonden) ,jaarkaarthouders,bejaarden enz. En de teso korting voor meerritten kaarten wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Het totaal laat een negatief beeld zien als je de hele pilot op de wijze afzet tegen een verbetering voor 75.000 (lijn29) passagiers en wat zakenmensen, contra 225.000 die hiervan de dupe worden.

  • Wat u zegt klopt:
   -65-plussers worden benadeeld. Dat hoort in het rijtje ov-chipkaartkortingen, die door het niet geldig zijn van de ov-chipkaart komen te vervallen. Dat benoem ik in mijn blog.
   -ov-studentenkaart geldt alleen voor studenten met ouders op Texel. Zij kunnen zich laten registreren en hebben dan recht op korting.

   Ik heb voornamelijk pijnpunten benoemd en feiten van fabels proberen te scheiden. Daar waar het geen uitgesproken pijnpunt betrof, heb ik het niet besproken.
   Bedankt voor uw reactie, leuk!

 9. Luid en duidelijk verhaal! Nu snap ik het ook eindelijk. #ovmaardananders

 10. Een goed verhaal waarin duidelijk veel tijd in is gestoken om de feiten boven water te halen. Ben erg benieuwd of ze bij de redactie van kassa het lef hebben om terug te komen op hun sensatie uitzending. Zou de Vara toch wel passen als ze wat ruimer hoor en wederhoor hadden toegepast. Succes met het verder uit spitten van de verhalen op en over het eiland

 11. Carst Komdeur says:

  Wauw Femmy. Dat heb je mooi uitgezocht allemaal. Feiten en fictie van elkaar gescheiden. Onder de streep ben ik blij met m’n auto en fiets ;-)

  • Hi nachtbrakende soort-van-vakgenoot! Dank voor het compliment. Wat afsluitend zegt, is de bedoeling Carst: de lezer de ruimte geven om zelf zijn conclusies te trekken.

 12. petergsm says:

  Als forens betalen voor de toerist op de krim? No way dan een extra voertuig aanschafffen. Een prijsverhoging van meer dan 50% mag en kan niet waar zijn.

  • De prijsverhoging gaat niet in alle gevallen op. De langere ritten zijn goedkoper met het Texelhoppertarief, dan met het ov-chipkaarttarief. Maar wat je zegt klopt deels; de reizigers die korte ritten maken met de bus, gaan meer betalen. Of dat ook 50 procent meer is, dat weet ik niet. Dat heb ik niet goed kunnen achterhalen. Daarom noem ik bewust geen percentages in mijn stuk. Maar, als op de lijn 28 de ov-chipkaart behouden blijft, dat is de lijn waar relatief veel korte ritjes mee worden gemaakt, dan kan dat enorm schelen. Bedankt voor uw reactie!

   • Riet Veenendaal says:

    Mijn eigen situatie nu: (vrouw, 65+)
    Van halte St Jan Den Burg naar Veerhaven Texel € 1,22
    Veerhaven Den Helder naar station Den Helder € 0,24
    Station Den Helder naar Nieuw Den Helder € 0,32 ct
    Totaal € 1,78 (retour € 3,56)

    Dit wordt straks
    Van halte Den Burg naar Station Den Helder € 3,00
    Van Station Den Helder naar Nieuw Den Helder € 1,11
    (is met opstaptarief, want: van bootbus naar Nw Den Helder bus geldt dan niet langer meer als overstappen.

    Totaal € 4,11 (retour € 8,22)

    Als bewijs hierbij de uitdraaien van Mijn OV kaart:

    Check-uit 09:31 Den Helder, Station bij Connexxion
    Check-in Den Helder, Steiger TESO-boot bij Connexxion
    Ritprijs € 0,24 (instaptarief € 4,00 – niet verreisd € 3,76)
    03-10-2014 Check-in 09:23 Den Helder, Steiger TESO-boot bij Connexxion -4,00

    03-10-2014 Check-uit 08:51 ’t Horntje, Veerhaven bij Connexxion
    Check-in Den Burg, St. Jan bij Connexxion
    Ritprijs € 1,22 (instaptarief € 4,00 – niet verreisd € 2,78) 2,78

    Check-uit 10:38 Den Helder, Scheldestraat bij Connexxion
    Check-in Den Helder, Station bij Connexxion
    Ritprijs € 0,32 (instaptarief € 4,00 – niet verreisd € 3,68) 3,68

    Vergelijking met andere Waddeneilanden:

    Terschelling
    Vanaf 31 oktober iedere rit € 2,-, Reist u liever voor € 1,35? Kies dan voor de 10 rittenkaart.

    Vlieland
    Enkele reis: € 1,70, Retour: € 3,00, Weekkaart: € 7,00

    Schiermonnikoog
    Eilanderkaarten: Eilandretour vol tarief € 3,50
    Eilandretour gereduceerd tarief € 2,00
    10 – Rittenkaart vol tarief € 12,00
    10 – Rittenkaart gereduceerd tarief € 7,50
    —————————————————————————————————————
    afzender die Texelse mevrouw die regelmatig haar vader in Nieuw Den Helder opzoekt (Riet Veenendaal)

    • Beste mevrouw Veenendaal,
     Wat ontzettend leuk dat u de moeite heeft genomen dit op rij te zetten. Ik noemde uw verhaal ook in mijn blog. Goed om uw onderliggende feiten na te lezen. Ik heb uw reactie met veel interesse gelezen en hoop dat veel mensen hem zien. Ik denk dat het alleen al voor uw situatie (lijn 28-reiziger) fantastisch zou zijn als de korte ritten betaalbaarder worden. Ik hoop voor u dat de ov-chipkaart in ieder geval op lijn 28 behouden kan blijven.

   • En de forens reist doorgaans boot-den burg en betaald dan €3,00 ipv €1,80 enkele reis. Overal wil men juist laten betalen voor wat je gebruikt alleen de hopper wil juist andersom. Ik snap het, de ondernemer in het complot wil zijn gasten die 1 of enkele keren komen, lekker goedkoop laten reizen. De scholier (zonder ov kaart, de 65 plusser en de forens mogen dat subsidiëren.

 13. Voorstanders van de texelhopper mochten echt wel komen in de uitzending. Het is te zot voor woorden dat mensen die een kort ritje maken mee moeten betalen voor de toerist die naar de Krim wil en waarom moet de bus op de boot mee?

  • Ja, mochten naast de gedeputeerde en wethouder Hercules meer voorstanders iets zeggen in de uitzending? Als wat u zegt klopt, dan is dat inderdaad een gemiste kans. Ik heb de eindredacteur van het programma een aantal vragen gesteld. Maar ze wilde niet inhoudelijk reageren. Wat ze wel zei, heb ik in het stuk verwerkt. Ik heb aangedrongen en aangegeven het jammer te vinden dat ze dat niet wilde doen, maar het is me helaas niet gelukt haar over te halen. Dus ik heb dat wat u zegt, niet kunnen vaststellen. Ik ben, als nieuwsgierige journalist van OokTexel, natuurlijk erg benieuwd wie uw bron is :)

 14. Francien says:

  Eindelijk de feiten en duidelijke info!

Wat is jouw reactie

*